【MLB】Quintana飆10K完封釀酒人 中區封王魔術數字降至2

【MLB】Quintana飆10K完封釀酒人 中區封王魔術數字降至2